patronat akcji urazy zebow
partner akcji urazy zebow
logo akcji urazy zebow

 
Na skróty:

zlamany zab

zwichnięty ząb

złamany korzeń

wybicie zęba

uzupełnienie zęba

leczenie kanałowe

ZŁAMANIE KORONY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA PO URAZIE.


Ideałem jest gdy pacjent posiada odłamany fragment zęba i pamiętał o jego prawidłowym przechowywaniu (w mokrym środowisku np. mleku czy soli fizjologicznej). Taki fragment można z powrotem przykleić. Jeśli fragment nie był przechowywany w płynie, nadal można go przykleić, ale jego połączenie z resztą zęba będzie mniej trwałe. Co natomiast jeśli ząb się pokruszył, lub nie da się odnaleźć złamanej części? Istnieje wiele możliwości rekonstrukcji utraconych tkanek zęba. Materiały kompozytowe, licówki i korony porcelanowe dają możliwość przywrócenia w sposób niemal idealny estetyki i funkcji zęba. Jednak takie cechy jak biozgodność, przezierność, barwa najlepiej   oddadzą... własne tkanki zęba.  Niewątpliwą zaletą doklejenia złamanego fragmentu zęba jest również czynnik ekonomiczny oraz krótki czas wykonania zabiegu.

Są też takie sytuacje, że linia złamania nie tylko obejmie szkliwo i zębinę, ale także odsłoni żywą tkankę w zębie, tzw. nerw. W takich sytuacjach przeprowadza się zabiegi mające na celu zachowanie żywotności miazgi.   Istnieje jednak możliwość, że odsłonięta miazga została zainfekowana i mimo pokrycia jej preparatami wspomagającymi gojenie dojdzie do jej zapalenia lub martwicy. Wtedy leczenie kanałowe jest już nieuniknione.
 

ZWICHNIĘTY ZĄB.


Leczenie polega na ustawieniu zęba w prawidłowej pozycji i jego unieruchomieniu na okres od   1 do 4 tygodni.. Jeśli ząb jest znacznie przemieszczony (wbity w zębodół lub z niego wysunięty) mogło dojść do przerwania naczyń i nerwów wnikających do niego przez otwór okołowierzchołkowy. Konieczne będzie wtedy leczenie kanałowe.


ZŁAMANY KORZEŃ ZĘBA


Powodzenie leczenia w przypadku złamania korzenia w dużejmierze zależy od przebiegu lini złamania. Jeśli ma ona przebieg poziomy i wokolicy wierzchołka korzenia istnieje duże prawdopodobieństwo, że pounieruchomieniu fragmenty się zrosną. Jeśli natomiast linia złamania przebiegablisko szyjki zęba szansa na połączenie się fragmentów znacznie spada, a okresunieruchomienia znacznie się wydłuża (nawet do 3 miesięcy).WYBITY ZĄB


W tym przypadku podstawą do wyboru metody leczenia jest to jak ząb był przechowywany i jak szybko pacjent pojawił się w gabinecie. W większości przypadków ząb umieszcza się z powrotem  w zębodole i unieruchamia na okres od 1 do 6 tygodni. Leczenie kanałowe może okazać się konieczne jeśli ząb był nieprawidłowo przechowywany lub pacjent zgłosił się do gabinetu zbyt późno.   

JAK NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZĄB?

SCHEMAT POSTĘPOWANIA PO URAZIE
 Odszukaj ząb i podnieś go za część koronową, starając się nie dotykać korzenia.
 Jeśli ząb jest zabrudzony opłucz go pod zimną bieżącą wodą przez ok. 10 s.
 Delikatnie wprowadź ząb z powrotem do zębodołu. Zagryź chusteczkę w celu utrzymania zęba na swoim miejscu.
 Jeżeli obawiasz się, że niewłaściwie wprowadzisz ząb, umieść go w soli fizjologicznej, zimnym mleku, płynie do soczewek. Jeśli żadnego z tych płynów nie masz pod ręką, możesz umieścić ząb w ustach między zębami bocznymi a policzkiem lub jeśli jest na to za małe w pojemniczku ze śliną. Nie przechowujemy zęba w czystej wodzie ani w suchym środowisku.
 Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem stomatologiem (najlepiej do 60 min).

CZY ZAWSZE  MOŻEMY WPROWADZIĆ WYBITEGO ZĘBA Z POWROTEM DO ZĘBODOŁU?
Otóż nie, istnieje kilka wyjątków.

Zobacz szczegóły:
Ząb mleczny 
Ząb znacznie zniszczony próchnicowo.
Pacjenci z chorobami systemowymi 
Pacjenci do 15 roku życia, jeśli ząb był przechowywany w niewłaściwych warunkach.


UZUPEŁNIENIE BRAKU ZĘBA ( LECZENIE PROTETYCZNE)


Oczywiście może zaistnieć sytuacja, że złamanego lub wybitego zęba nie da się uratować- konieczne jest jego usunięcie lub jest za późno na replantację. Co wtedy? Oczywiście nie zostawimy nikogo bez górnej jedynki. Istnieje kilka rozwiązań uzupełnienia brakującego zęba w zależności od wieku i oczekiwać pacjenta.

IMPLANT
Implanty są stosowane w stomatologii od 40 lat, lecz ciągle budzą wątpliwości wśród pacjentów. Zupełnie niesłusznie. Implanty to najpewniejsze i najbardziej pozbawione wad rozwiązanie. Główne obawy to to, czy implant się przyjmie oraz zwykły strach przed zabiegiem chirurgicznym.  Odpowiedzią na to są setki zadowolonych pacjentów. Stosowane przez nas implanty (Ankylos firmy Dentsply) są najwyższej jakości. Dodatkowo szczegółowa diagnostyka radiologiczna przed zabiegiem (tomografia komputerowa wąskostożkowa) i troskliwa opieka pozabiegowa, minimalizują szanse niepowodzenia.

MOST
Most jest stałym uzupełnieniem protetycznym, przeznaczonym dla pacjentów, którzy zakończyli już proces wzrostu. Most uzupełnia braki zębowe z wykorzystaniem pozostałych zębów. Zbudowany jest z minimum 3 połączonych ze sobą koron których środkowa (tzw. przesło) odbudowuje utracony ząb, a zewnętrzne pokrywają zęby sąsiadujące z luką (tzw. filary). Aby odbudować brak zęba za pomocą mostu protetycznego konieczne jest oszlifowanie sąsiednich zębów, aby móc założyć na nie wyżej wspomniane korony.
Najczęściej wykonany jest z metalu lub cyrkonu pokrytego porcelaną.

MOST ADHEZYJNY
Stosowany jest najczęściej u pacjentów u których wzrost jeszcze nie został zakończony czyli w przypadkach gdzie niemożliwe jest zastosowanie implantu lub tradycyjnego mostu. Krótko mówiąc jest uzupełnieniem tymczasowym. Polega na doklejeniu brakującego zęba do 2 sąsiednich. Umożliwia uzupełnienie braku bez naruszania tkanek sąsiednich zębów.

MIKROPROTEZA
Ruchoma, akrylowa proteza uzupełniająca brak jednego lub kilku zębów. Stosowana jako uzupełnienie tymczasowe. Niedogodnością jest to, że musi być wyciągana do czyszczenia po każdym posiłku i do spania.

LECZENIE KANAŁOWE


Leczenie kanałowe konieczne jest wtedy, gdy w wyniku urazu dojdzie do odsłonięcia miazgi zęba (nerwów i naczyń). Wnikające tam bakterie spowodują jej zapalenie i w konsekwencji ból.

Dzieje się tak w przypadku głębokiego złamania korony oraz złamaniu koronowo-korzeniowym. Leczenie kanałowe jest także często konieczne w przypadku zwichnięć zębów. Jeśli ząb wysunął się z zębodołu lub mocno wbił w tkanki, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że doszło do przerwania pęczka naczyniowo-nerwowego. Miazga zęba pozbawiona dopływu krwi obumrze co w konsekwencji także spowoduje ból zęba.

Leczenie kanałowe polega na usunięcie miazgi z kanału,jego prawidłowym ukształtowaniu, dezynfekcji i wypełnieniu. Wszystko odbywa się w znieczuleniu (a więc bezboleśnie), w osłonie koferdamu i w powiększeniu pod mikroskopem zabiegowym.
     początek strony

wstecz


MENU:  Pierwsza pomoc  |  Leczenie  |  Podział  |  Badanie i diagnostyka   |  Opieka  |  Powikłania  |  Słowniczek  |  Galeria