patronat akcji urazy zebow
partner akcji urazy zebow
logo akcji urazy zebow


POWIKŁANIA POURAZOWE


Po urazie może nastąpić wiele powikłań. Dlatego należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i terminów wizyt kontrolnych. Należy mieć na uwadze, że toczące się procesy patologiczne zwykle mają przebieg bezobjawowy. Aby wykluczyć zmiany w miazdze i korzeniu lekarz sprawdza żywotność zębów i zaleca wykonanie zdjęć na wizytach kontrolnych.

UWAGA! ZAWSZE  NALEŻY ŚCIŚLE  PRZESTRZEGAĆ  WYZNACZONYCH TERMINÓW  WIZYT KONTROLNYCH.  SĄ ONE NIEZBĘDNE DO ROZPOZNANIA POWIKŁAŃ.  

POWIKŁANIA PO URAZACH ZĘBÓW MLECZNYCH
Trzeba pamiętać, że korzenie zębów mlecznych są odgraniczone od leżących głębiej zawiązków zębów stałych tylko cieniutką blaszką kostną. Skutkiem poważnych urazów zębów mlecznych mogą być zniekształcenie lub rozdwojenie korony zęba stałego. Może także dojść do zatrzymania i zaburzenia wyrzynania rozwijających się zębów stałych. Jednak najczęstszym następstwem wtłoczenia lub wybicia zębów mlecznych, które miało miejsce u dzieci w wieku 1-3 lat są białe lub żółtobrązowe plamy na koronie stałych zębów lub  niedorozwój szkliwa. Leczenie polega na korektach kształtu lub koloru za pomocą materiałów kompozytowych, licówek lub koron.

POWIKŁANIA PO URAZACH ZĘBÓW STAŁYCH
Do najczęstszych powikłań pourazowych zębów stałych należy obumarcie miazgi. Może dojść do niego nawet po latach od urazu. Inne to np. zarośnięcie kanału lub zatrzymanie rozwoju korzenia
Powikłaniem, którego obawiamy się najbardziej są resorpcje. Dzielimy je na zapalne i zamienne.  Do resorpcji zapalnej może dojść kiedy dookoła zębów tworzy się stan zapalny i przyległe do niego tkanki zęba zaczynają się rozpuszczać. Taka resorpcja ma przebieg gwałtowny i może w ciągu kilku miesięcy zniszczyć cały korzeń. Resorpcja zamienna (ankyloza)  ma taki sam początek, ale w miejscach gdzie rozpuszcza się korzeń odkłada się tkanka kostna. Dochodzi do zrostu zęba z zębodołem. U dzieci które skok wzrostu mają przed sobą taki ząb należy usunąć lub przeprowadzić dekoronację. U dorosłych nie podejmuje się żadnej interwencji – jest szansa, że ząb pozostanie na swoim miejscu nawet przez 20 lat. Ankylozę można stwierdzić od 6 miesięcy do roku od replantacjiiwstecz


MENU:  Pierwsza pomoc  |  Leczenie  |  Podział  |  Badanie i diagnostyka   |  Opieka  |  Powikłania  |  Słowniczek  |  Galeria