patronat akcji urazy zebow
partner akcji urazy zebow
logo akcji urazy zebow

 
Na skróty:

wywiad lekarski

badanie żywotności

badanie opukowe

badanie radiologiczneWYWIAD LEKARSKI


Na początku wizyty lekarz zada szereg pytań niezbędnych dla zaplanowania diagnostyki i leczenia.

Podstawą jest wywiad ogólno lekarski dotyczący przebytych chorób, uczuleń i przyjmowanych leków. Bardzo ważne jest to gdzie, kiedy i w jaki sposób doszło do uszkodzenia zęba. Istotne jest także to, czy urazy zębów zdarzały się wcześniej. Zostanie też zebrany szczegółowy wywiad na temat zgłaszanych dolegliwości takich jak pourazowe zaburzenie zgryzu czy reakcja bólowa na ciepło i zimno. Zawsze należy zgłosić fakt utraty przytomności po urazie.
 

BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI


Ocena stanu miazgi zęba jest kluczowym elementem badania klinicznego zębów po urazie. Stanowi podstawę do podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu terapeutycznym. Badanie żywotności zębów wykonuje się rutynowo w każdym przypadku urazu zębów
Z uwagi na niedostępność miazgi zęba, do badania żywotności wykorzystuje się różne metody oceny jej stanu. Do powszechnie stosowanych przez lekarzy stomatologów testów żywotności należy badanie reakcji na bodźce termiczne i elektryczne.
W  teście reakcji na zimno  zazwyczaj stosuje się  kulkę z waty nasączoną chlorkiem etylu, który osiąga na waciku temperaturę około -4ºC. 
Do testów reakcji na bodźce elektryczne stosujemy urządzenie zwane Pulp Tester. Wytwarza ono impulsy elektryczne o maksymalnym natężeniu kilku amperów. W trakcie badania siła impulsu elektrycznego wzrasta. Uczucie mrowienia lub ciepła daje odpowiedź pozytywną. Całkowity brak odpowiedzi sugeruje brak żywotności.

Stan miazgi bezpośrednio po urazie jest często trudny do określenia. Podczas pierwszego badania brak reakcji na bodźce elektryczne lub termiczne nie jest jednoznaczny z utratą żywotności. Miazga może znajdować się w tzw. szoku pourazowym. Dochodzi wówczas do silnego zmniejszenia przepływu krwi w naczyniach bez trwałego uszkodzenia miazgi. Stan ten przemija po kilku lub kilkunastu dniach

Ze względu na to, że jednorazowe badanie nie daje jednoznacznej informacji o stanie miazgi, stąd celowość kilkakrotnych badań w różnych odstępach czasu. Uzyskuje się często fałszywie pozytywną odpowiedź – w przypadku martwicy miazgi lub fałszywie negatywną odpowiedź – w przypadku tzw. wstrząsu pourazowego. Czas powrotu do właściwej reakcji jest zróżnicowany i wynosi od 12 dni do 4-6 miesięcy. Miazga może pozostać żywa lub obumrzeć (od razu lub stopniowo w ciągu dłuższego czasu).


TEST OPUKOWY


Ważne jest sprawdzenie reakcji na opuk zarówno poziomy, jak i pionowy. Badanie takie wykonuje się za pomocą rękojeści metalowego narzędzia. Wrażliwość na opuk sugeruje uszkodzenie tkanek okołowierzchołkowych. Wysoki metaliczny ton sugeruje, że uszkodzony ząb jest wtłoczony do kości. Taki sam odgłos uzyskany w badaniach kontrolnych sugeruje zrost zęba z kością (ankyloza).

TESTY ŻYWOTNOŚCI I OPUKOWE NIE SĄ DO KOŃCA WIARYGODNE W PRZYPADKU ZĘBÓW MLECZNYCH

BADANIE RADIOLOGICZNE


Szczegółowe badanie radiologiczne jest niezbędne do określenia zakresu urazu tkanek otaczających, stopnia rozwoju korzenia i relacji przemieszczonego zęba względem innych struktur.

RADIOGRAFIA KONWENCJONALNA
Zawsze po urazie wykonuje się zdjęcia radiologiczne dla oceny korzenia i okolicy okołowierzchołkowej zęba – najlepiej w kilku projekcjach:
Kontrolne zdjęcia radiologiczne wykonuje się zwykle po 3, 6 i 12 miesiącach od urazu, następnie zaś w odstępach rocznych. Są one niezbędne aby szybko zdiagnozować większość powikłań gojenia miazgi.  

Obecnie poza konwencjonalnymi dwuwymiarowymi zdjęciami radiologicznymi stomatolodzy dysponują również możliwością obrazowania trójwymiarowego.

CBCT
CBCT czyli tomografia cyfrowa z zastosowaniem wiązki promieniowania rentgenowskiego w kształcie stożka jest najnowszym osiągnięciem technologii obrazowania 3D w diagnostyce stomatologicznej.
Największą zaletą badania CBCT jest trójwymiarowe odzwierciedlenie topografii obrazowanych struktur anatomicznych. Ukazuje ono szczegóły często niewidoczne na konwencjonalnych zdjęciach. Ma ona nieocenione znaczenie przy ocenie zakresu wtłoczenia zębów w głąb kości oraz zmian zapalnych w obrębie korzeni.

Więcej informacji o stożkowej tomografii komputerowej znajdziesz na
www.3dtomo.plwstecz


MENU:  Pierwsza pomoc  |  Leczenie  |  Podział  |  Badanie i diagnostyka   |  Opieka  |  Powikłania  |  Słowniczek  |  Galeria